Klachten

Hoewel wij er alles aan doen om te zorgen dat jij je goed voelt op school, kan het gebeuren dat jij van je ouders ontevreden of bezorgd zijn. 

 

Wij willen graag weten wat er speelt, zowel als het goed gaat als wanneer het niet goed gaat.

Klacht bespreken met mentor van schoolleiding | Misschien ben jij of zijn je ouders het niet eens met iets wat op school gebeurt. Dit kun je dan het beste eerst met je mentor van met een betrokken docent bespreken. Als dat niet voldoende is, kun je een klacht indienen bij de schoolleiding. Wij doen bij de behandeling van uw klacht ons best om een ​​oplossing te vinden die voor iedereen het beste is.

Vertrouwenspersoon | Wanneer jij je ouders / verzorgers een klacht indienen bij het Bestuur van de Landelijke Klachtencommissie is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor klachten en bekijken van er via bemiddeling een oplossing voor uw probleem te vinden is. Ook kan de vertrouwenspersoon jou of je ouders / verzorgers begeleiden bij het indienen van een klacht.

 Contactgegevens 
De vertrouwenspersoon van LMC is:

Klacht bij bestuur of landelijke commissie | Als u het oneens bent met de afhandeling van de klacht door de schoolleiding, kan de klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de school of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

 Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

De tekst van de klachtenregeling ligt bij de schoolleiding en kun je daar bekijken. Dat kan ook hier via de website van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs.

 

img

Terug