Voor ouders

Zit uw kind bij ons op school? Dan vindt u hier allerlei informatie. 

De drie locaties van HPC Rotterdam hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR).

Lees meer

Wat moet u doen als uw kind ziek is of een afspraak heeft?

Lees meer

HPC Rotterdam vraagt geen ouderbijdrage meer.

Lees meer

Bent u ergens ontevreden over? 

Lees meer

Ouders denken mee, ouders doen mee.

Lees meer

Terug