ESF

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen die op zoek is naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

Betere banen

De Europese Unie zet zich in om meer en betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de strategie Europa 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Gezien de huidige economische context, wordt dit een nog grotere uitdaging. Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis - in het bijzonder de toename van werkloosheid en armoede.

Beter onderwijs

In de hele EU financiert het ESF initiatieven voor het verbeteren van onderwijs en opleiding en wil het ESF ervoor zorgen dat jongeren hun opleiding afronden en de vaardigheden opdoen waarmee ze beter kunnen concurreren op de arbeidsmarkt. Een belangrijke prioriteit is het terugbrengen van het uitvalpercentage op scholen en het verbeteren van onderwijskansen in het beroeps- en tertiair onderwijs.

Met ESF-programma’s en -projecten verbeteren de prestaties in de hele onderwijssector, van kleuterscholen tot middelbare scholen en van beroepsopleidingen en universiteiten tot opleidingen in het kader van een leven lang leren. Er zijn drie hoofddoelen: 
     * Deuren openen naar onderwijs;
     * Hogerop komen;
     * Opleidingen die werken.

De steun die het ESF aan het onderwijs biedt, beslaat een breed scala aan activiteiten. Er worden nieuwe onderwijsprogramma’s ingevoerd om jongeren een betere start in het leven te geven en docenten worden bijgeschoold om hun prestaties te verbeteren. De studenten krijgen niet alleen een algemene opleiding, maar leren ook vaardigheden die hen helpen een keuze te maken voor de loopbaan die ze willen en de functies te vervullen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft.

Het ESF geeft onderwijssystemen een duwtje in de rug en richt zich daarnaast ook op zijn klanten: schoolkinderen, leerlingen van praktijkscholen, universiteitsstudenten, werknemers en werkzoekenden die op zoek zijn naar opleidingen en nieuwe vaardigheden. Veel projecten doen iets om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen en ervoor te zorgen dat jongeren de juiste vaardigheden en kwalificaties hebben. Dat is vooral belangrijk voor kwetsbare groepen zoals minderheden en mensen met een immigratieachtergrond. Andere projecten zorgen ervoor dat werknemers en werkzoekenden gebruik kunnen maken van de mogelijkheden tot een leven lang leren zodat hun vaardigheden en kwalificaties kunnen meegroeien met de behoeften in de sectoren en de veranderende economie

Terug