Innovatiefonds

Het Innovatiefonds maakt innovatieve en vernieuwende arbeidstoeleidingsprojecten mogelijk gericht op jongeren in het PrO en vso.

Op 8 oktober 2020 is het Innovatiefonds PROVSO.WORKS opgericht. Met als missie de brug slaan tussen PrO, vso en werkgevers in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. Onze school participeert in dit Innovatiefonds. Dit betekent dat JIJ als stagebegeleider, praktijkdocent of leerling coach met een innovatief idee – uitgewerkt in een projectaanvraag – dit kan indienen bij het Innovatiefonds. Wil je meer weten? Op www.provso.works vindt je alle informatie en kun je een aanvraag starten.

DOEL VAN HET FONDS
Het doel van het Innovatiefonds is het realiseren van de uitstroom van jongeren uit het PrO en vso naar een passende, bestendige en duurzame werkplek. Dit doet het Innovatiefonds door projecten te stimuleren, te bevorderen en te financieren die innovatief zijn en gericht op de arbeidsmarkt.

PROJECTAANVRAAG

De volgende uitgangspunten gelden bij de aanvraag van de projecten:

  • Elke aanvraag wordt gedaan door minimaal twee scholen van twee verschillende schoolbesturen.
  • Bij projecten is altijd minimaal één werkgever betrokken.
  • Per ‘call’ kan een schoollocatie één keer indienen.

STUURGROEP

Je kunt ook contact opnemen met Jamie Visser, zij is als voorzitter lid van de stuurgroep van het Innovatiefonds.

 

Terug