Toelating

Wanneer mag je naar het praktijkonderwijs?

Op de basisschool krijgt elke leerling een (voorlopig) advies voor het voortgezet onderwijs. Alleen als je een advies praktijkonderwijs krijgt, mag je naar onze school. De regels die hiervoor gelden, zijn bij de meeste basisscholen bekend. Jouw leerkracht of IB'er kan jou helpen aan meer informatie over het praktijkonderwijs. 

Natuurlijk zijn wij ook altijd bereikbaar voor vragen over het praktijkonderwijs of over onze school!

Terug