Veiligheid & Antipestbeleid

Op onze school vinden we veiligheid erg belangrijk, zowel voor jou als leerling als voor alle medewerkers. Daarom maken we duidelijke afspraken, zodat iedereen zich veilig kan voelen. 

Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig en thuis voelt op school. Daarom maken we vanaf de eerste schooldag duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Respect staat daarbij voorop. Helaas komt het weleens voor dat iemand iets zegt of doet wat jij niet zo leuk vindt. Je kunt dan altijd bij je mentor of bij een andere docent terecht. Zij zullen samen met jou bedenken hoe dit het beste opgelost kan worden.

Pesten 
Wanneer een leerling vaak wordt lastiggevallen of buitengesloten door één of meerdere andere leerlingen, noemen we dit pesten. Iemand die gepest wordt, kan zich daardoor heel erg ongelukkig, boos of verdrietig voelen. Pesten is voor ons onacceptabel. Natuurlijk proberen we pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we onder andere door diverse trainingen en lessen aan te bieden die gaan over respectvol omgaan met elkaar, op een goede manier voor jezelf opkomen, elkaar helpen en elkaars mening respecteren. Helaas komt het toch wel eens voor dat een leerling wordt gepest of zich gepest voelt. Dan gaan we daar natuurlijk direct iets aan doen! Dit doen we door in gesprek te gaan met iedereen die met het pesten te maken heeft, namelijk de pester, de gepeste leerling, de groep 'meelopers', de docent en eventueel ook de ouders. 

Natuurlijk heeft onze school een anti-pestprotocol. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met pesten en belangrijker nog, hoe we pesten proberen te voorkomen. Als jij of je ouders dit protocol willen lezen, kun je dit opvragen bij de directie.

Veiligheid
In 2020 heeft HPC Centrum opnieuw het predicaat 'Veilige School' behaald. Daar zijn we trots op, want we vinden veiligheid binnen de school heel erg belangrijk. We bedoelen dan niet alleen de veiligheid tijdens de lessen, maar vooral ook hoe veilig iedereen zich binnen de school voelt. De belangrijkste afspraken staan beschreven in ons schoolveiligheidsplan. Als jij of je ouders dit plan willen lezen, kun je het document opvragen bij de directie.

Terug