Ondersteuning

Het kan zijn dat je ergens speciale hulp of begeleiding bij nodig hebt die je mentor niet kan bieden. Jouw mentor bespreekt dit dan met het intern ondersteuningsteam van de school.

Intern ondersteuningsteam
Misschien heb je wat meer zorg en hulp nodig bij schoolse of persoonlijke zaken. Dat kan voor een korte periode zijn of voor zolang als dat je bij ons op school zit.

Het intern ondersteuningsteam bestaat uit:

  • Ondersteuningscoördinator;
  • Intern leerlingbegeleider;
  • Orthopedagoog of psycholoog;
  • Schoolmaatschappelijk werker;
  • Directie.

Het intern ondersteuningsteam komt elke week bij elkaar voor een schoolondersteuningsoverleg (SOT). In dat overleg worden de leerlingen besproken die extra hulp nodig hebben en wordt bekeken hoe dit het beste geregeld kan worden. Soms kan die hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat het soms beter is om naar een hulpverlener buiten de school te gaan.

Zorgadviesteam (ZAT)
Als de hulp of ondersteuning die jij nodig hebt niet op school geboden kan worden, schakelen we het Zorgadviesteam (ZAT) in. Voordat we het ZAT inschakelen, bespreken we dit met jou en je ouders en vragen we schriftelijk om toestemming. Zodra we de toestemming hebben, bespreken we met de ZAT-experts wat er gedaan kan of moet worden om jou te helpen en wie dit het beste kan doen. 

Het ondersteuningsteam kan de ondersteuning of hulp inroepen van bijvoorbeeld:

  • Schoolverpleegkundige (CJG);
  • Koers consulent;
  • Leerplichtambtenaar;
  • Wijkagent.

Ondersteuningsplan
De ondersteuning die wij op onze school bieden, is na te lezen in ons schoolplan en ons schoolondersteuningsplan via deze link

Terug