De lessen

Op school bieden we verschillende theoretische en praktijkvakken aan. Zo werk je niet alleen uit boeken, maar ben je vooral ook veel bezig met je handen. 

Theorievakken
Natuurlijk volg je bij ons op school ook de vakken die op elke middelbare school worden gegeven. Deze vakken zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • Cultuur & maatschappij / burgerschap
  • ICT

Daarnaast krijg je ook andere vakken of trainingen, zoals beeldende vorming, 'Rots & Water' (weerbaarheidstraining) en SOVA (sociale vaardigheden).

Praktijkvakken
Wij verzorgen op onze school vier praktijkvakken:

  • Detailhandel & logistiek
  • Horeca
  • Techniek
  • Zorg & welzijn

Praktijkvak kiezen
In leerjaar 1 volg je alle praktijkvakken. Aan het eind van het schooljaar kies je welke twee praktijkvakken je wilt volgen in leerjaar 2 en 3.
Aan het eind van leerjaar 3 kies je het praktijkvak waar jij je in leerjaar 4 in wilt specialiseren tijdens de praktijklessen. Dit wordt jouw uitstroomrichting. Elke uitstroomrichting heeft een eigen aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij wat jij in je mars hebt.

Samen iets lekkers maken!

Lees meer

Aan de slag in een winkel of magazijn!

Lees meer

Werken in de bouw of rijden op een heftruck!

Lees meer

Alles fris en schoon!

Lees meer

Met groene vingers tuinen en parken onderhouden!

Lees meer

Terug