Over de school

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We zijn immers allemaal anders. We houden rekening met de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Onze leerlingen krijgen dan ook veel persoonlijke aandacht. Respect en vertrouwen in elkaar vinden we erg belangrijk.

Wat vinden wij belangrijk?

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We zijn immers allemaal anders. We houden rekening met de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Onze leerlingen krijgen dan ook veel persoonlijke aandacht. Respect en vertrouwen in elkaar vinden we erg belangrijk.

Lees meer
Hoe doen wij dat?

Ons doel is leerlingen te begeleiden naar een baan. Dit betekent dat we hen de kennis en vaardigheden aanleren die zij nodig hebben om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan en te blijven. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden en normen en waarden die in de maatschappij nodig zijn. We bieden onderwijs aan dat goed aansluit bij het eigen ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Wij onderwijzen en begeleiden de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij besteden we aandacht aan werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Lees meer
Realisitische beroepen en perspectieven

Wij besteden veel tijd aan het leren in de praktijk, omdat onze leerlingen het beste leren “in de echte wereld”.

Samen met onze leerlingen kijken we naar wat zij al kunnen en naar wat ze nog moeten leren. Dit wordt beschreven in het Individueel Ontwikkel Plan, het IOP. Iedere leerling heeft een IOP dat gebaseerd is op de talenten en mogelijkheden. Met behulp van dit ontwikkelplan volgen wij samen met de leerling en zijn ouders de ontwikkeling voortdurend en intensief. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces van onze leerlingen.

Het kan soms zijn dat een leerling speciale hulp of begeleiding nodig heeft die de mentor niet kan bieden. Onze school heeft daarom een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en de teamleider/directeur.

Lees meer

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen die op zoek is naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

Lees meer