Inschrijven

Wil jij naar onze school aan de Schietbaanstraat komen?! Neem dan contact op met directeur Jamie Visser of met de teamleider Jessica Jansen.

Wil jij naar onze school aan de Schietbaanstraat komen?! Neem dan contact op met Jamie Visser (locatieleider) of Toesja Klein (intern leerlingbegeleider). Zij zijn bereikbaar onder het telefoon nummer 010-4362821 of mail naar jvisser@lmc-vo.nl of jjansen@lmc-vo.nl
Vermeld in je mail wel even je naam en naam van de school waar je vandaan komt. Zij kunnen je alles vertellen aan welke voorwaarden je moet voldoen om te  kunnen inschrijven.

Terug