Lestijden en vakanties

Per schooljaar krijgen leerlingen minimaal 1000 klokuren les. In deze 1000 lesuren zitten o.a. de vakken: Nederlands, rekenen, Engels, cultuur en maatschappij, praktijkvakken, beeldende vorming, gymnastiek en mentorles.

De stagetijd, werkweek en activiteiten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding tellen ook mee. Al deze activiteiten zijn dan ook verplicht. De Onderwijsinspectie controleert jaarlijks of wij onze leerlingen deze 1000 uur aanbieden.

Lestijden

 Een lesuur duurt 50 minuten.

 

Lees meer
Vakantie

Vakantieschema schooljaar 2019-2020

 

Lees meer

Verlof regelen

Lees meer