veilige school

Op school moet je je veilig voelen. 

Een veilige omgeving voor leerlingen en personeel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Wij willen voorkomen dat er incidenten plaatsvinden; zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dit doen wij door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, wij hebben daarom afspraken nodig. Afspraken die iedereen -oud of jong - moet nakomen. Elkaar aanspreken op het naleven van de afspraken en schoolregels hoort daar ook bij.

De school werkt samen met de brandweer, politie, leerplicht, de RET, andere scholen, bedrijven en hulpverleners.

Het belangrijkste is dat het personeel, de leerlingen en de ouders samen zorgen voor een veilige school.

Terug