Informatie voor ouders

Ouders denken mee, ouders doen mee.

 

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs- en ontwikkelingsproces van hun kind is van groot belang. Wanneer ouders zich betrokken voelen en actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en de school, zijn zij beter in staat om hun kind te ondersteunen en te begeleiden bij hun ontwikkelingsproces.

Om het contact tussen ouders en school te versterken, gaan de mentoren minimaal één keer per jaar op huisbezoek. Ook komen de ouders drie keer per jaar op school om het OPP, de IOP’s en de rapporten te bespreken. Er zijn verschillende thema-avonden in het jaar met verschillende onderwerpen. Aan het eind van het jaar is er een feestelijke afsluiting voor de bovenbouw leerlingen en hun ouders waarbij certificaten en diploma’s worden uitgereikt.

Terug

Een kind in groep 8 en u bent op zoek naar de juiste school voor uw kind. Kijk dan eens bij onderstaande onafhankelijke VO gidsen en overige informatie.

Lees meer

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

 

Lees meer

Naast de financiering vanuit het ministerie heeft de school ook andere inkomsten nodig. 

Lees meer

Op school moet je je veilig voelen. 

Lees meer
Teach like a champion

Op onze school wordt er gewerkt volgens de methodiek 'teach like a champion'. Deze methode sluit perfect aan op onze bestaande schoolregels.

Lees meer