Vakken

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom krijgen zij verschillende theorie- en praktijklessen. Hieronder staan de vakken die onze leerlingen zullen volgen.

Theorievakken

Op onze school krijg je onder andere de vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, informatiekunde en cultuur en maatschappij.

Terug

Tijdens de lessen detailhandel worden leerlingen voorbereid op het assisteren bij werkzaamheden in een winkel en/of magazijn.

Lees meer

Wanneer leerlingen willen gaan werken in de zorg en/of schoonmaak bieden wij de uitstroomrichting Zorg en Welzijn aan.

Lees meer

Tijdens de technieklessen leren onze leerlingen te werken met allerlei materialen, gereedschappen en machines die zij later op de werkplek ook zullen tegenkomen.

Lees meer

Horeca/koken
Tijdens de lessen horeca maken de leerlingen kennis met het assisteren bij werkzaamheden in de keuken.

Lees meer

Stage is een belangrijke voorbereiding op het goed kunnen functioneren op het toekomstige werk. De begeleiding op de stageplaats gebeurt door onze eigen jobcoaches.

Lees meer

In de SoVa lessen volgen de leerlingen een training in sociale vaardigheden. 

Lees meer

De Rots en Watertraining is een weerbaarheidstraining. 

Lees meer