Jobcoaches

Onze school werkt met jobcoaches. Onze jobcoaches begeleiden de leerlingen op hun stage en/of werkplek.

Onze stagebegeleiders hebben de opleiding Jobcoach gevolgd. Deze jobcoaches hebben specifieke expertise op het gebied van acquisitie, begeleiding van leerlingen naar en op een werkplek. Zij begeleiden onze leerlingen met de individuele specifieke kennis die nodig is om de leerlingen te begeleiden binnen het bedrijf en ook de betrokken praktijkopleiders die bij deze bedrijven werken. Zij zijn goed bereikbaar voor bedrijven en de leerling voor vragen en advies. Tevens zijn zij in staat bedrijven te ondersteunen en adviseren bij het inzetten van loonsubsidiemogelijkheden wanneer zij PrO-leerlingen in dienst nemen.

Onze jobcoach bezoekt één keer per twee of drie weken de leerling op zijn stageplek. De externe stages worden drie keer per jaar aan de hand van competentielijsten beoordeeld. Hierbij wordt vastgesteld welke werknemersvaardigheden en beroepscompententies worden beheerst en welke de nog te ontwikkelen werknemersvaardigheden zijn, afgestemd op de individuele stagewerkzaamheden. Tussentijds worden de ontwikkelingen en leerdoelen cyclisch geëvalueerd met de praktijkbegeleider, de leerling en de jobcoach.

Onze jobcoaches zijn:

Mevr. S. Koop

Mevr. M. Gelinck

Mevr. M. Kooijman

Dhr. M. van Heusden

Dhr. P v/d Schelde

Terug