Gezonde school/ kantine

Het Praktijk College Centrum beschikt over een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. 

Het bevorderen van de gezondheid van jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. HPC Centrum zet zich daar structureel voor in. 

Lees meer
Gezonde kantine

Het Praktijkcollege Centrum werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine. En dat is weer beloont met de gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum

Lees meer