Gezonde kantine

Het Praktijk College Centrum beschikt over een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. 

"Het Praktijk College Centrum werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine"

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en tijdens onze horeca lessen gezond is (conform de richtlijnen gezondere kantines). Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en drinken en het maken van gezonde keuzes hierbij .  In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines (zie bijlagen en/of website voedingscentrum) die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.  

We maken hiermee de gezonde keuze de gemakkelijke keuze. Onze kantine heeft de volgende basisaanbod:

 1. De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in eventuele automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Voorbeelden hiervan zijn:

Betere keuze 

 Uitzondering 

Volkorenbrood 

 Witbrood 

Halfvolle melk 

 Volle melk 

Water 

 Frisdrank 

30+ kaas 

 45+ kaas 

Bron: website voedingscentrum, november 2017

2. De gezonde producten zijn zichtbaar voor de leerlingen (binnen het gezichtsveld), zodra zij bij de counter staan.

De kantine hanteert onderstaande drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen (op de counter/balie) liggen alleen betere keuzes
  3. De verschillende gezonde keuzemogelijkheden die bij de kassa worden aangeboden, bestaan uit alleen betere keuzes .

 3. De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt (gratis) in de kantine, water bij de wasbakken in de lokalen of betaalde flesjes water in de kantine  . 

Onze ambitie is een gouden kantine:

 Samen met onze kantinemedewerker en gezonde schoolcoördinator zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

 

Terug