Excellente school

HPC Centrum is inmiddels voor de derde keer een Excellente school geworden. Een Excellente school word je niet zomaar. 

Onze school is voor de derde keer achter elkaar beoordeeld als een Excellente School. Hier hebben we met elkaar hard voor gewerkt en we zijn er dan ook erg trots op! Deze beoordeling is geldig tot en met 2025. Daarna moeten we opnieuw een aanvraag indienen, zodat een jury kan bepalen of we onszelf nog steeds een Excellente School mogen noemen.

De conclusie van de jury Excellente scholen is:

"De jury is onder de indruk van het excellentieprofiel van HPC Centrum dat als voorbeeld kan dienen voor andere scholen. De methodiek met betrekking tot de toeleiding naar arbeid is helder en relevant. Het profiel sluit goed aan bij de visie van de school en vormt daarmee een sluitend geheel met de vraagstelling van de leerlingen van deze praktijkschool met hun specifieke achtergrond. De school laat met zijn schoolcultuur een robuuste en doortastende aanpak zien, die op een bijzondere manier een brug slaat tussen de schoolcultuur en bedrijfscultuur en zich daarin onderscheidt ten opzichte van andere praktijkscholen. 

HPC Centrum is een school waarin het managementteam in nauwe samenwerking met de docenten en de externe partners steeds de uitdaging zoekt naar verbetering en borging van haar kwaliteiten. De jury ziet dit terug in het enthousiasme en gedrevenheid van het team en in de plannen die worden aangepakt."


Terug