Wederom predicaat Excellente school

Wat een prachtige prestatie! We hebben opnieuw het predicaat Excellente school mogen ontvangen.

Excellentieprofiel (in één zin):

Talent in praktijk! Wij zetten je in jouw kracht door middel van unieke samenwerkingsprojecten met bedrijven, onze zelfontwikkelde jobcoach- en toeleiding-naar-arbeid-methodiek en door onderwijs en zorg op maat te bieden.


Wat zinsneden uit het rapport van de jury:
Het excellentieprofiel van HPC Centrum is bijzonder helder. Niemand in de school laat hierover een misverstand ontstaan. Iedereen kan het met trots benoemen.

De jury is onder de indruk van het excellentieprofiel van HPC Centrum dat als voorbeeld kan dienen voor andere scholen. De methodiek met betrekking tot de toeleiding naar arbeid is helder en relevant. Het profiel sluit goed aan bij de visie van de school en vormt daarmee een sluitend geheel met de vraagstelling van de leerling van deze praktijkschool met hun specifieke achtergrond. De school laat met zijn schoolcultuur een robuuste en doortastende aanpak zien, die op een bijzondere manier een brug slaat tussen de schoolcultuur en bedrijfscultuur en zich daarin onderscheidt ten opzichte van andere praktijkscholen.

De jury vindt dat de resultaten van de school ten aanzien van het profiel groot zijn en een duidelijke meerwaarde voor de leerlingen tonen. Waar de school voor staat, de arbeidstoeleiding van de leerlingen, kan alleen als er een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt gerealiseerd. HPC realiseert daarvoor netwerken die zeer professioneel zijn opgezet en waarin de school gelijkwaardige partner is van grote maar ook kleine ondernemingen. De school onderscheidt zich hiermee van de over het algemeen gangbare aanpak.

HPC Centrum is een school waarin het managementteam in nauwe samenwerking met alle medewerkers en de externe partners steeds de uitdaging zoekt naar verbetering en borging van haar kwaliteiten. De jury ziet dit terug in het enthousiasme en de gedrevenheid van het team en in de plannen die worden aangepakt. De externe gerichtheid ligt in de genen van deze school. Vanwege de grote successen met de uitstroom zijn veel andere scholen geïnteresseerd in hun werkwijze. 

Geef onderstaand door middel van het plaatsen van een “X” aan in welke categorie uw excellentieprofiel geplaatst mag worden (meerdere keuzes mogelijk):

Excellent in sociaal-maatschappelijke oriëntatie

·         Samenwerken en verbinding zoeken met externen

X

·         Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en arbeidsbegeleiding

X

 

 

img

Terug