Samenwerking met TOP Academie Groen

TOP Academie Groen leidt jongeren op voor een baan in één van de vele functies binnen de sector groen.

Welke vaardigheden zijn nodig om te kunnen werken in de groensector. HPC Rotterdam (HPC Centrm - HPC CHarlois - HPC Zuidwijk), VSO de Hoge Brug en VSO de Regenboog (voortgezet speciaal onderwijs) wilden de onderwijsprogramma`s hier op aanpassen. Samen met twee groenbedrijven - Binder groenprojecten en van der Spekgroep - zijn zij een onderwijsprogramma gaan schrijven dat helemaal is afgestemd op de groene sector: TOP Academie Groen!

Lees hier het hele artikel!

Direct meer weten over investeren in de toekomst

Terug